BadeplassBadeplassen ved Sveveteltene

Badeplassen er felles for teltene, og blir flittig brukt, Her er det også en bålpanne som kan brukes